Division KELLER
Vänligen välj ditt språk:

CellaView programvara

För registrering av mätdata och fjärrkontroll av pyrometern.

Särskilda egenskaper:

Ladda ner CellaView
 • Windows-baserat MDI-användargränssnitt (Multiple Document Interface)
 • Microsoft SQL Server Compact-baserad databas
 • Grafisk visning, registrering och loggning av mätdata
 • Fritt val och kombination av mätvärden och statusinformation som ska registreras från upp till 31 enheter i ett eller flera diagram
 • Samtidig start av valfritt antal diagram för parallell registrering av mätserier
 • Inställning av periodlängd för registrering av mätvärden och för arkivering oberoende av varandra
 • Parametrering, kalibrering och fjärrstyrning av pyrometrarna
 • Lagring av definierade parametersatser för snabb omställning vid förändringar av produktionsparametrar eller strålningsegenskaper hos det uppmätta objektet
 • Filterfunktion för datareduktion
 • Automatisk enhetssökning
 • CellaCast-funktion för inspelning och direkt analys av periodiska produktionsprocesser med fördefinierade parametersatser inkl. resultatprotokoll
 • Spara, ladda och överföra konfigurationsprofiler för enheterna
 • Permanent övervakning av anslutningen
 • Automatisk arkivering av mätserier
 • Förfalskningssäker lagring av mätserier
 • Datalagring i CSV-format för vidare bearbetning i Excel
 • Zoom-, scroll- och analysfunktioner
 • Curser för visning av temperatur och tid i mätkurvan
 • Mycket snabb dataregistrering i millisekunder
 • Loggning av operatörsinmatningar i en loggfil för att hålla reda på inställningsändringar
 • Nedladdning och programuppdatering via Internet
 • Ingen licensbegränsning
 • Körs under Windows 7 / 8 / 10
 • Omkopplingsbart språk (DE, GB, FR, IT, ES, PL, RU, JP, CN, KR)

Programvara CellaView

CellaView är en databasprogramvara som körs under Windows och är baserad på Microsoft SQL Server för grafisk realtidsvisning, analys och arkivering av mätvärden. Den används också för övervakning, fjärrstyrning och konfiguration av pyrometrarna.

Programvaran CellaView ingår i leveransen av pyrometerserierna CellaTemp PA och CellaPort PT. Den finns tillgänglig för nedladdning från Internet.

Konfigurationsparametrarna kan sparas och enkelt överföras till andra instrument. Detta är också mycket användbart i händelse av service, för att kunna göra filerna tillgängliga för serviceteknikerna i kontrollsyfte.

Programvaran kan installeras på valfritt antal datorer, för att ha tillgång till data från varje relevant arbetsstation.

Användaren definierar själv de mätvärden, statusparametrar och konfigurationsparametrar som ska visas i ett diagram. Det är också möjligt att kombinera rådata och registrerade data för att kunna analysera effekten av konfigurerade funktioner som en utjämningsfunktion eller ett extremvärdesminne.

Mätvärdena från de anslutna pyrometrarna kan visas och sparas online som en graf på bildskärmen i en gemensam mätserie eller i separata mätserier.

Modernt MDI-baserat användargränssnitt

Det moderna MDI-baserade (Multiple Document Interface) grafiska användargränssnittet kännetecknas av att flera dokument kan öppnas samtidigt i ett programfönster. Dessa visas i separata underfönster.

Underfönstren kan placeras fritt och ändras i storlek. På så sätt kan man arbeta i flera dokument samtidigt utan att behöva starta programmet flera gånger.

Mätserier med upp till 31 enheter kan registreras parallellt.

CellaCast-funktion

Med funktionen CellaCast får du ytterligare ett oberoende alternativ för registrering och utvärdering av mätserier i kombination med pyrometrarnas ATD-funktion (Automatic Temperature Detection). ATD-funktionen i pyrometern fastställer automatiskt temperaturen i diskontinuerliga processer och överför ett temperaturvärde via gränssnittet till programvaran i slutet av mättiden.

För produktionsprocesser, t.ex. tillverkning av gjuteriprodukter, erbjuder CellaCast-funktionen möjligheten att välja tidigare definierade parameteruppsättningar för att enkelt och snabbt ändra pyrometerns konfiguration till olika material, tillåtna temperaturområden eller mätförhållanden.

I mätrapporten listas antalet mätningar som ligger inom respektive utanför det definierade temperaturområdet, inklusive kassationsfrekvensen.

Beroende på förvalet genereras en mätserie och en mätrapport för varje order, kund eller produktionssats. Data kan filtreras och hämtas mycket enkelt via arkivfunktionen med urvalsparametrarna ordernummer, kundnummer, satsnummer och beteckning.

Funktion för arkiv

Mätserierna lagras i en arkivdatabas. Detta säkerställer en strukturerad datalagring och därmed möjligheten att enkelt sortera och välja de lagrade dataserierna.
Koppla samman pyrometrarna via RS 485-gränssnittet
Vid busskoppling kan upp till 31 enheter anslutas till en PC via RS 485-gränssnittet.

De anslutna enheternas mätvärden kan registreras och sparas tillsammans i ett diagram eller i enskilda diagram.
Anslutning av pyrometrar via USB-gränssnitt
Flera pyrometrar kan mycket enkelt och snabbt anslutas direkt till en PC via USB-gränssnitt.

Parallellt kan mätserier från stationära och bärbara enheter registreras och kombineras med varandra på valfritt sätt.

Nedladdning

Vänligen skicka oss följande formulär för att få tillgång till nedladdningsområdet:

företag

namn

e-post

land

Broschyrer

broschyr CellaView
sv
broschyr KITS App
sv

Instruktioner

manual CellaView V2
sv
manual Justage PA mit CellaView
sv
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt