Division KELLER
Vänligen välj ditt språk:

Glasindustrin

Applikationsrapporter

Applikationsrapport glasindustrin

Temperaturen är en av de elementära styrvariablerna för övervakning och optimering av energiintensiva glassmältningsprocesser. Även i glasformningsprocessen är bestämningen av glastemperaturen en processkritisk mätvariabel.
Pyrometrar är idealiska för detta ändamål, eftersom de mäter temperaturen beröringsfritt från ett säkert avstånd och slitagefritt inom millisekunder.

De mätsystem som krävs för att mäta temperaturen i valvet, glastanken, i mataren, droppet eller den färdiga produkten är lika varierande som mätpunkterna.

Egenskaper

  • Slitage- och underhållsfri temperaturmätning
  • Systemlösningar för alla relevanta mätpunkter i produktionsprocessen
  • Omfattande portfölj av stationära och portabla pyrometrar
direkt till applikationslösningarna
applikationsrapport Glass
sv
Flachglasherstellung Glühender Glasstrang Fertigung von Glasflaschen Glas gießen Pyrometer CellaTemp PKF Pyrometer CellaTemp PKL Pyrometer CellaPort PT Pyrometer CellaTemp PX
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt