Division KELLER
Vänligen välj ditt språk:

KITS serviceapp

Digital service - helt enkelt smartare!

Modern informations- och kommunikationsteknik erbjuder innovativa lösningar för tillhandahållande av data och information oberoende av plats och tid. Digitaliseringen öppnar därmed intressanta handlingsområden för företag, särskilt inom serviceområdet.

KELLER ITS - en av de ledande tillverkarna av optiska temperaturmätinstrument - följer denna utveckling och har utvecklat appen KITS för detta ändamål.

KITS är en digital informations- och kommunikationsplattform för service. Den uppfyller de olika möjligheterna med modern digital servicehantering för att ge hjälp snabbt och enkelt, när som helst och över hela världen, och för att göra nödvändig information tillgänglig.
Industrial Solution Guide hjälper intresserade parter att hitta den systemlösning för optisk temperaturmätning som passar bäst för en viss bransch och applikation. All information som krävs för en produkt, t.ex. tekniska data, bruksanvisningar, måttritningar, instruktioner för driftsättning och underhåll, finns tillgänglig direkt via appen med en surfplatta eller smartphone på 22 språk. Förutom produktinformationen finns även tekniska rapporter och applikationsrapporter i mediabiblioteket.

Mätfältsberäknaren och emissivitetsberäknaren är användbara verktyg för att välja och ta enheterna i drift. För snabb hjälp har du direkt tillgång till servicehotline och lokala kontakter via appen. Ärendesystemet ger möjlighet till enkel och snabb kommunikation med serviceteamet. Felsökningsguiden ger stöd för systematisk felsökning för att lösa tekniska problem.

Om du har problem med Google Play kan du också ladda ner installationsfilen för KITS-appen direkt med din smartphone eller surfplatta via följande länk. Du hittar sedan filen i nedladdningsmappen på din enhet. Välj sedan denna fil manuellt för att starta installationen.

https://www.keller.de/apps/keller-kits.apk

App Store och App Store-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Beskrivning

Startmeny för val av moduler

Appen har 6 funktionsmoduler. Den önskade modulen kan öppnas antingen via brickan (1) eller via navigeringsfältet (2). Med globsymbolen (3) kan du välja språk.
Med förstoringsglaset (4) kan du söka efter information direkt via textfältet eller skanningsfunktionen.

Modul för produktinformation

Börja med produktsökningen av pyrometern via serie och modell (1) eller via bevakningslistan (2). Efter val av serie (3) finns produktbeskrivningen, alla tekniska data och dokument tillgängliga för motsvarande enhetstyper.
En markerad artikel kan hämtas omedelbart med hjälp av bevakningslistan (2).

Kalkylator för modulens emissivitet

Pyrometri är en optisk temperaturmätning. Temperaturen bestäms utifrån den värmestrålning som avges av ett mätobjekt. Ytan och materialet har ett stort inflytande på mätresultatet. Mätobjektets strålningsegenskaper ställs in via emissivitetens parametrering på enheten.
Emissivitetskalkylatorn är ett viktigt verktyg för att ta en pyrometer i drift eller för att uppskatta ett mätfel beroende på de metrologiska förhållandena.
Den bestämmer det korrekta värdet ( 4 ) som ska ställas in på enheten från den emissivitet som är förinställd på enheten (1), den uppmätta temperaturen (2 ) och en referenstemperatur ( 3 ). Alternativt kan mätavvikelsen bestämmas för en vald objekttemperatur genom att variera emissiviteten, dvs. en möjlig förändring av materialet eller ytan.
Med en kvotpyrometer kan beräkningarna utföras oberoende av varandra för både kvottemperaturen och de två spektraltemperaturerna.

Modul för beräkning av mätfält

Mätfältsberäknaren är ett användbart verktyg för att bestämma det fullständiga synfältet, mätfältets storlek i förhållande till mätavståndet, det maximala mätavståndet och den minsta storleken på mätfältet i förhållande till enhetens optiska egenskaper vid val och driftsättning av enheten.
Efter inmatning av mätavståndet (2) och längden på mätsektionen ( 3 ) visas de resulterande måtten på mätytan ( 4 ) och synfältet (5 ) grafiskt och i en tabell (6 ). Om pyrometern drivs med en påbyggnadslins, måste denna väljas från listan (1).
Från uppgifterna kan mätfältets exakta diameter kontrolleras för respektive mätavstånd, för att utesluta en klämning och därmed en felaktig mätning vid mätning genom en visningsöppning.

Modul Industriell lösningsguide

Vid val av pyrometer måste man ta hänsyn till de fysiska och metrologiska förhållanden som gäller för en applikation, de funktionella kraven på en enhet eller också integrationen i anläggningens styrsystem.
Industrial Solution Guide används för att välja det mätsystem ( 3 ) som är lämpligt för mätpunkten (2 ) i produktionsanläggningen efter val av bransch ( 1 ) och applikation. All information och alla dokument finns tillgängliga för den valda applikationslösningen.

Modul för mediebibliotek

Förutom produktinformation och instruktioner innehåller mediebiblioteket applikations- och tekniska rapporter om optisk temperaturmätning samt videor om applikationer och serviceinstruktioner.

Modul för hotline för service

För stöd vid installation och idrifttagning av enheterna eller andra tekniska frågor hittar du kontaktuppgifterna till servicehotline och de landsspecifika kontaktpersonerna här.

Felsökningsguide för moduler

Felsökningsguiden är en strukturerad guide för effektiv felsökning och lösning av de vanligaste anslutningsrelaterade och metrologiska problemen vid driftsättning eller under drift.
Felsökning hjälper till att direkt och snabbt identifiera orsakerna till ett fel eller en metrologisk avvikelse, att eliminera problemet och att återställa pyrometern till funktionsdugligt skick.

Biljettsystem med chattfunktion

För snabb och direkt hjälp kan ett serviceärende genereras. Modern digital kommunikation med utbyte av information, bilder eller dokument sker via chattfunktionen.

Broschyr

broschyr KITS App
sv
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt