Division KELLER
Vänligen välj ditt språk:

CellaInduktion

Applikationsrapport

Applikationsrapport CellaInduction

Induktionsvärmesystem är det typiska förstadiet till automatiska formningsprocesser. Före smidning, pressning eller valsning värms stängerna, blocken, stängerna eller stängerna till önskad temperatur. För att kunna säkerställa en jämn värmefördelning krävs exakt detektering och underhåll av den optimala smidestemperaturen.
För att uppnå en hög materialgenomströmning och samtidigt korta cykeltider är pyrometrar idealiska för snabb, tillförlitlig och icke-destruktiv mätning av temperaturen vid utloppet från värmeugnen före formningsprocessen.

**Egenskaper

  • Omfattande portfölj av spektral- och kvotpyrometrar
  • Patenterad LED-pilotlampa för avbildning av det exakta mätfältet
  • Valfritt med runt eller rektangulärt mätfält
direkt till applikationslösningarna
applikationsrapport CellaInduction
sv
Temperaturmessung auf glühendem Stahl Glühender Stahlbolzen in Induktionsanlage Induktive Erwärmungsanlage Pyrometer CellaTemp PKL
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt