Division KELLER
Vänligen välj ditt språk:

Industri 4.0

Pyrometer med IO-Link-gränssnitt

CellaTemp® PK/PKF/PKL och PX-serien

Enheterna i CellaTemp® PK/PKF/PKL- och PX-serierna är utrustade med det nya kommunikationsgränssnittet IO-Link enligt IEC 61131-9. IO-Link anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0).

Varför egentligen IO-Link?

IO-Link är en standardiserad kommunikationsteknik. Den låter sensorer och ställdon "tala". Det är bara att koppla in kabeln och köra igång. IO-Link är en digital punkt-till-punkt-kommunikation som "passar ihop" med alla fältbussar. Låter det enkelt? Det låter enkelt! IO-Link är investeringssäkert, innovativt och ekonomiskt!

Minska dina kostnader

Parametrerbara givare och ställdon minskar antalet olika enhetstyper som krävs. Detta minskar komplexiteten vid upphandling och skapar utrymme i lagret.

Förverkliga innovativa maskinkoncept

Endast konsekvent kommunikation till varje sensor och ställdon öppnar upp för alla funktioner hos intelligenta enheter. Detta ökar möjligheterna för utveckling av mer innovativa maskiner och system.

Kortare tid för driftsättning

IO-Link-kommunikationen går via oskärmade kablar och använder industriella standardkontakter. Detta sparar tid och nerver vid byte av enheter.

Öka produktiviteten hos dina maskiner.

IO-Link-enheter identifierar och parametriserar sig själva automatiskt. Detta förenklar utbytet av defekta komponenter och minskar reparationsrelaterade stilleståndstider för maskiner och system.

Revolutionera ditt underhåll

Intelligenta IO-Link-enheter erbjuder självdiagnosfunktioner. Detta möjliggör nya, prediktiva reparations- och underhållskoncept.

Fördelar med IO-Link-gränssnittet

 • Standardiserat tillverkar- och fältbussoberoende gränssnitt
 • Kostnadseffektiv och enkel punkt-till-punkt-anslutning med standardkabel
 • Låg kabeldragningsinsats
 • Enkel driftsättning
 • Störningsfri dataöverföring
 • Automatisk parametrering med central säkerhetskopiering av data
 • Full transparens ner till lägsta fältnivå
 • Systematiska diagnostiska koncept
 • Byte av enhet via Plug & Play

Öppet, system- och företagsoberoende kommunikationsgränssnitt.

 • Internationellt erkänd standard enligt IEC 61131-9
 • IO-Link-konsortium med alla ledande styrtillverkare
 • Enhetlig systembeskrivning av kommunikations- och enhetsegenskaperna i IODD-enhetsbeskrivningsfilen
 • Certifierade hårdvarukomponenter för IO-Link

Enkel projektering och integration * Kan integreras i alla vanliga fältbuss- och automationssystem.

 • Kan integreras i alla vanliga fältbuss- och automationssystem
 • Snabb projektering och enkel systemdokumentation
 • Valfri kombination av analoga och IO-Link-enheter i en systemstyrenhet
 • Nedåtkompatibel - IO-Link-enheter kan även användas i standardläge (SIO) som konventionella givare med switchad eller analog utgång
 • Befintlig kabeldragning kan fortsätta att användas

Enkel, snabb och säker driftsättning och underhåll.

 • Enkel punkt-till-punkt-anslutning - låg kabeldragning
 • Enhetlig och "felfri" kabeldragning med hjälp av standardkabel med M12-kontakt (Plug & Play)
 • Enkelt och felfritt byte av givare
 • Undvikande av felaktiga utbyten tack vare unik enhetsidentifiering i leverantörs- och enhets-ID
 • Felaktiga inställningar undviks eftersom parametrarna lagras i mastern och överförs automatiskt vid byte av enhet
 • Tillståndsorienterat underhåll och riktade serviceåtgärder
 • Minimal insats för felsökning
 • Moderna, tillverkaroberoende verktyg för driftsättning
 • Minimalt antal olika typer och lagerhållning

Hög driftsäkerhet

 • Sabotagesäker, eftersom felaktiga inställningar från operatörens sida kan uteslutas
 • Omedelbar, central feldiagnos (kabelbrott, kortslutning etc.)
 • Återvinning av diagnosdata för förebyggande underhåll, service och reparation och därmed minskad risk för fel

Enkel parameterinställning

 • Central parametrering och lagring av konfigurationsdata
 • Dynamisk parameterisering under drift för adaptiv systemstyrning vid recept-, material- eller verktygsändringar minskar stilleståndstiderna och ökar flexibiliteten och produktionsdiversiteten
 • Automatisk sensorparametrering, plug & play vid byte av enheter
 • Enkel duplicering av parametrar

Säker och kontinuerlig digital kommunikation.

 • Processdata, diagnosdata, enhetsinformation och konfigurationsparametrar
 • EMC-tekniskt störningsfri överföring av mätvärden med 24 V signalnivå och skydd genom checksum
 • Kontinuerlig kommunikation från lägsta fältnivå till ERP-systemet
 • En sensor för flera mätvärden och kopplingspunkter
 • Fjärrunderhåll och teleservice över hela världen ner till lägsta fältnivå

**Kostnadsbesparingar

 • Minskad installations- och kabeldragningskostnad
 • Besparingar på analoga ingångskort genom användning av standardiserade fältbussanslutningsgrupper
Till våra pyrometrar
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt