Division KELLER
Vänligen välj ditt språk:

Aluminium

Applikationsrapport

Applikationsrapport aluminium

Att detektera värmestrålning för att bestämma temperaturen på aluminium är en av de svåraste mätuppgifterna. Å ena sidan är aluminium en mycket dålig värmestrålare. Å andra sidan kan ytegenskaperna och därmed emissiviteten hos aluminium variera kraftigt. Baserat på patenterad mätvärdesbehandling och konstantljusteknik har KELLER ITS utvecklat en pyrometer som på ett tillförlitligt sätt kan upptäcka och utvärdera även den minsta infraröda strålningen. För detta ändamål har enheterna högintensiv optik, en mycket känslig fotodiod, signalbehandling med extremt lågt brus och en adaptiv programvarualgoritm för att kompensera för påverkan av omgivningstemperaturen.

Egenskaper

  • Optisk temperaturmätning - snabb och slitagefri
  • Applikationslösningar för alla relevanta mätpunkter
  • Omfattande portfölj av stationära och portabla pyrometrar
  • Kompletta mätsystem inkl. mekaniska och pneumatiska tillbehör
direkt till applikationslösningarna
applikationsrapport Aluminium
sv
Strangpressen eines Aluminiumprofils Aluminiumprofil auf einer Strangpresse Pyrometer CellaTemp PK Pyrometer CellaTemp PX
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt