Division KELLER
Vänligen välj ditt språk:

Förbränningsanläggning

Applikationsrapporter

Applikationsrapport CellaCombustion

Inom ramen för lagbestämmelser och tillståndskrav måste gränsvärdena för NOx-utsläpp följas. En korrekt registrering av temperaturen i förbränningskammaren spelar en avgörande roll för optimeringsmöjligheterna.
Pyrometrar är idealiska för denna mätuppgift, eftersom de bestämmer temperaturen inom millisekunder från den infraröda strålningen från det uppmätta objektet. Beroende på mätpunkt används olika apparatlösningar. Mätningen är slitagefri och ger inte upphov till några förbrukningskostnader.

**Egenskaper

  • Optisk temperaturmätning - snabb och slitagefri
  • Applikationslösningar för alla relevanta mätpunkter
  • Omfattande portfölj av stationära och portabla pyrometrar
  • Kompletta mätsystem inkl. mekaniska och pneumatiska tillbehör
direkt till applikationslösningarna
applikationsrapport CellaCombustion
sv
Temperaturmessung Glutbett mittels Pyrometer Kohlekraftwerk Pyrometer CellaCombustion PK Pyrometer CellaCombustion PX Pyrometer CellaCombustion PT

INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt