Division KELLER
Please choose your language:

Programvara CellaView

För registrering av mätdata och fjärrstyrning av pyrometrarna.

Specialfunktioner:

Ladda ner CellaView
 • Windows-baserat MDI-gränssnitt (Multiple Document Interface)
 • Microsoft SQL Server Compact-baserad databas
 • Grafisk visning, registrering och loggning av mätdata.
 • Fritt val och kombination av mätvärden och statusinformation som ska registreras från upp till 31 enheter i ett eller flera diagram.
 • Samtidig start av ett valfritt antal diagram för parallell registrering av mätserier.
 • Inställning av periodlängd för registrering av mätvärden och för arkivering oberoende av varandra.
 • Parametrisering, kalibrering och fjärrstyrning av pyrometrarna.
 • Lagring av definierade parameteruppsättningar för snabb omställning vid förändringar av produktionsparametrar eller strålningsegenskaper hos det uppmätta objektet.
 • Filterfunktion för minskning av data
 • Automatisk sökning av enheter
 • CellaCast-funktion för registrering och direkt analys av periodiska produktionsprocesser med fördefinierade parameteruppsättningar inkl. resultatprotokoll.
 • Spara, ladda och överföra enheternas konfigurationsprofiler.
 • Permanent övervakning av anslutningen
 • Automatisk arkivering av mätserier
 • Förvaring av mätserier som inte kan manipuleras.
 • Datalagring i CSV-format för vidare bearbetning i Excel.
 • Zoom, rullning och analysfunktioner
 • Curser för visning av temperatur och tid i mätkurvan.
 • Mycket snabb dataregistrering i millisekunder
 • Loggning av operatörsinmatningar i en loggfil för att hålla reda på inställningsändringar.
 • Nedladdning och programuppdatering via Internet
 • Ingen licensbegränsning
 • Körs under Windows 7 / 8 / 10
 • Språk som kan ändras (DE, GB, FR, IT, ES, PL, RU, JP, CN, KR).

Programvara CellaView

CellaView är en databasprogramvara som körs under Windows och är baserad på Microsoft SQL Server för grafisk realtidsvisning, analys och arkivering av mätvärden. Den används också för övervakning, fjärrstyrning och konfiguration av pyrometrarna.

Programvaran CellaView ingår i leveransen av pyrometerserierna CellaTemp PA och CellaPort PT. Den kan laddas ner från Internet.

Konfigurationsparametrarna kan sparas och enkelt överföras till andra instrument. Detta är också till stor hjälp vid service, för att kunna göra filerna tillgängliga för serviceteknikerna i kontrollsyfte.

Programvaran kan installeras på ett obegränsat antal datorer, för att ha tillgång till data från varje relevant arbetsstation.

Användaren definierar själv de mätvärden, statusparametrar och konfigurationsparametrar som ska visas i ett diagram. Det är också möjligt att kombinera rådata och registrerade data för att kunna analysera effekten av konfigurerade funktioner, t.ex. en utjämningsfunktion eller ett extremvärdesminne.

De uppmätta värdena från de anslutna pyrometrarna kan visas och sparas online som ett diagram på skärmen i en gemensam mätserie eller i separata mätserier.

Modernt MDI-baserat användargränssnitt

Det moderna MDI-baserade grafiska användargränssnittet (Multiple Document Interface) kännetecknas av att flera dokument kan öppnas samtidigt i ett programfönster. Dessa visas i separata delfönster.

Delfönstren kan placeras fritt och ändra storlek. Detta gör det möjligt att arbeta i flera dokument samtidigt utan att behöva starta programmet flera gånger.

Mätserier på upp till 31 enheter kan registreras parallellt.

CellaCast-funktion

CellaCast-funktionen ger dig ytterligare ett oberoende alternativ för att registrera och utvärdera mätserier tillsammans med pyrometrarnas ATD-funktion (automatisk temperaturdetektering). ATD-funktionen i pyrometern bestämmer automatiskt temperaturen i diskontinuerliga processer och överför ett temperaturvärde via gränssnittet till programvaran i slutet av mättiden.

För produktionsprocesser, t.ex. tillverkning av gjuteriprodukter, ger CellaCast-funktionen möjlighet att välja tidigare definierade parameteruppsättningar för att enkelt och snabbt ändra pyrometerns konfiguration till olika material, tillåtna temperaturområden eller mätförhållanden.

Mätrapporten listar antalet mätningar som ligger inom och utanför det definierade temperaturområdet, inklusive kassationsfrekvensen.

Beroende på förvalet genereras en mätserie och en mätrapport för varje order, kund eller produktionssats. Uppgifterna kan filtreras och mycket enkelt hämtas via arkivfunktionen med urvalsparametrarna ordernummer, kundnummer, batchnummer och beteckning.

Arkivfunktion

Mätserierna lagras i en arkivdatabas. Detta garanterar en strukturerad datalagring och därmed möjligheten att enkelt sortera och välja de lagrade dataserierna.
Nätverk för pyrometrarna via RS485-gränssnittet
För bussledningar kan upp till 31 enheter anslutas tillsammans till en dator via RS485-gränssnittet.

Mätvärdena för de anslutna enheterna kan registreras och sparas tillsammans i ett diagram eller i enskilda diagram i varje enskilt fall.
Anslutning av pyrometrarna via USB-gränssnittet
Via USB-gränssnitten kan flera pyrometrar mycket enkelt och snabbt anslutas direkt till en dator.

Mätserier från stationära och bärbara enheter kan på så sätt registreras parallellt och kombineras med varandra enligt önskemål.

Ladda ner

Vänligen skicka oss följande formulär för att få tillgång till nedladdningsområdet:

Company

Name

E-mail

Country

Broschyrer

Instruktioner

INDICE 6 Login
© 2001-2023 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt