Division KELLER
Vänligen välj ditt språk:

Kalkylator för emissivitet

Med emissivitetsberäknaren kan du beräkna den emissivitet som ska ställas in på pyrometern för en vald produkt eller bestämma mätavvikelsen under förändrade produktionsförhållanden. Samtidigt som mätparametrarna ställs in beräknas och visas resultatet i realtid.
Rätt emissivitet som ska ställas in på pyrometern beräknas utifrån det uppmätta värdet som visas på pyrometern, den verkliga temperaturen på mätobjektet, den inställda emissiviteten på pyrometern och omgivningstemperaturen (nödvändig för vissa typer).
Det uppmätta värdet som beräknats av pyrometern visas från den verkliga objekttemperaturen, mätobjektets emissivitet, emissiviteten inställd på pyrometern och omgivningstemperaturen (nödvändig för vissa typer).
Pyrometer
Quotient
  • Två-färgs
  • spektral 1
  • spektral 2
Förinställd emissivitet
Emissionsförhållande ska ställas in
Omgivningstemperatur
objektets temperatur
pyrometerns mätvärde
Pyrometer
Quotient
  • Två-färgs
  • spektral 1
  • spektral 2
Förinställd emissivitet
pyrometerns mätvärde
Omgivningstemperatur
objektets temperatur
Emissionsförhållande ska ställas in
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt