Division KELLER
Wybierz swój język:

Kalkulator emisyjności

Za pomocą kalkulatora emisyjności można obliczyć emisyjność, która ma być ustawiona na pirometrze dla wybranego produktu lub określić odchylenie pomiaru w zmieniających się warunkach produkcji. Podczas ustawiania parametrów pomiaru wynik jest obliczany i wyświetlany w czasie rzeczywistym.
Prawidłowa emisyjność, którą należy ustawić na pirometrze, jest obliczana na podstawie zmierzonej wartości wyświetlanej na pirometrze, rzeczywistej temperatury obiektu, wstępnie ustawionej emisyjności na pirometrze i temperatury otoczenia (niezbędnej dla niektórych typów).
Zmierzona wartość obliczona przez pirometr jest wyświetlana na podstawie rzeczywistej temperatury obiektu, emisyjności obiektu pomiarowego, emisyjności ustawionej na pirometrze i temperatury otoczenia (niezbędnej dla niektórych typów).
Pirometr
Quotient
  • tryb dwubarwowy
  • Barwa 1
  • Barwa 2
Wstępnie ustawiona emisyjność
Współczynnik emisyjności do ustawienia
Temperatura otoczenia
Temperatura obiektu
Odczyt pirometru
Pirometr
Quotient
  • tryb dwubarwowy
  • Barwa 1
  • Barwa 2
Wstępnie ustawiona emisyjność
Odczyt pirometru
Temperatura otoczenia
Temperatura obiektu
Współczynnik emisyjności do ustawienia
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt