Division KELLER
Wybierz swój język:

Odlewnia

Raporty aplikacji

Raport aplikacji CellaCast

Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników fizycznych wpływających na ilość złomu, jakość, wytrzymałość i charakterystykę przetwarzania w produkcji stopionych wyrobów metalowych. Jeśli stopiony metal jest zbyt gorący, materiał ogniotrwały zużywa się szybciej, a zużycie energii wzrasta. Jeśli temperatura jest zbyt niska, metal staje się lepki. Prowadzi to do problemów podczas dalszej obróbki lub konieczności ponownego podgrzania materiału.
System CellaCast to optyczna metoda bezkontaktowego pomiaru temperatury. Jest to niezużywający się i bezobsługowy system pomiarowy do pomiaru temperatury w piecach do topienia, trzymania, żeliwiakach i wielkich piecach.

Cechy

  • Bezobsługowa i odporna na zużycie optyczna metoda pomiaru
  • Funkcja CSD (Clean Surface Detection) do określania prawidłowej temperatury topnienia pomimo obecności żużlu i tlenków.
  • Funkcja ATD (Automatic Temperature Detection) do automatycznego określania temperatury na wylew.
bezpośrednio do rozwiązań aplikacyjnych
Zrealizowane zlecenia CellaCast
pl

INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt