Division KELLER
Wybierz swój język:

Pomiar małych obiektów

Raport z aplikacji

Raport aplikacji Żarniki jarzeniowe

Temperatura żarnika lamp żarowych i lamp rentgenowskich lub temperatura pasma w lampach elektronowych i spektrografach masowych jest zmienną istotną dla procesu sprawdzania właściwości promieniowania, badania efektów starzenia lub kontroli ogrzewania.
Aby móc mierzyć temperaturę bardzo małych obiektów za pomocą nowoczesnych pirometrów elektrycznych, optyka urządzeń musi mieć bardzo dobre właściwości obrazowania i wysoką rozdzielczość przestrzenną.
Ponadto do rozwiązania zadania pomiarowego stosuje się tak zwane pirometry panoramiczne z prostokątnym polem pomiarowym. Gorący drut może swobodnie poruszać się w polu pomiarowym.

Cechy

  • Szeroka gama wariantów rozwiązań optycznych dzięki kombinacji obiektywów i soczewek mocujących.
  • Wysokiej jakości soczewki wielokrotne dla obiektów o wielkości od 1,3 mm
  • Pirometr panoramiczny z prostokątnym polem pomiarowym
bezpośrednio do rozwiązań aplikacyjnych
Zrealizowane zlecenia Pomiar z filaments
pl
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt