Division KELLER
Lütfen dilinizi seçiniz:

Dökümhane

Uygulama raporları

Uygulama raporu CellaCast

Sıcaklık, erimiş metal ürünlerin imalatında hurda oranını, kaliteyi, mukavemeti ve işleme özelliklerini etkileyen en önemli fiziksel faktörlerden biridir. Eriyik çok sıcaksa, refrakter daha hızlı aşınır ve enerji tüketimi artar. Sıcaklık çok düşükse metal viskoz hale gelir. Bu durum daha sonraki işlemler sırasında sorunlara yol açar veya malzemenin tekrar ısıtılması gerekir.
CellaCast sistemi temassız sıcaklık ölçümü için optik bir yöntemdir. Eritme, bekletme, kupol ve yüksek fırınlarda sıcaklık ölçümü için aşınmasız ve bakım gerektirmeyen bir ölçüm sistemidir.

Özellikler

  • Aşınma ve bakım gerektirmeyen optik ölçüm yöntemi
  • Cüruf ve oksitlere rağmen doğru erime sıcaklığını belirlemek için CSD (Temiz Yüzey Algılama) işlevi
  • Dökme başına sıcaklığın otomatik olarak belirlenmesi için ATD (Otomatik Sıcaklık Algılama) işlevi.
doğrudan uygulama çözümlerine
Başvururapor CellaCast
tr

INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt