Division KELLER
언어를 선택해 주세요:

측정 필드 계산기

고온계를 선택하고 측정 거리와 측정 필드의 길이를 입력하면 적절한 측정 필드 코스가 표시되고 해당 거리에서 측정 지점의 크기를 판독할 수 있습니다.
고온계
 • Micro-Therm
 • Optical
 • PA
 • PK
 • PKF
 • PKL
 • PKS
 • PM
 • PR
 • PT
 • PV
 • PX
 • PZ
Micro-Therm
  • 95-D (1,524 m - ∞)
  95-D (1,524 m - ∞)
  보조 렌즈
  • 없음
  • B (0,660 -1,371 m)
  • C (0,432 - 0,660 m)
  • D (0,343 -0,444 m)
  • E (0,203 -0,228 m)
  • F (0,127 -0,142 m)
  없음
  초점 거리
  mm
  그래프의 길이
  mm
  측정 거리 (mm)0121.92243.84365.76487.68609.6731.52853.44975.361097.281219.21341.121463.040.30 mm
  측정 거리측정 가능한 표적 직경
  0.00 mm38.00 mm
  60.96 mm36.49 mm
  121.92 mm34.98 mm
  182.88 mm33.48 mm
  243.84 mm31.97 mm
  304.80 mm30.46 mm
  365.76 mm28.95 mm
  426.72 mm27.45 mm
  487.68 mm25.94 mm
  548.64 mm24.43 mm
  609.60 mm22.92 mm
  670.56 mm21.41 mm
  731.52 mm19.91 mm
  792.48 mm18.40 mm
  853.44 mm16.89 mm
  914.40 mm15.38 mm
  975.36 mm13.88 mm
  1,036.32 mm12.37 mm
  1,097.28 mm10.86 mm
  1,158.24 mm9.35 mm
  1,219.20 mm7.84 mm
  1,280.16 mm6.34 mm
  1,341.12 mm4.83 mm
  1,402.08 mm3.32 mm
  1,463.04 mm1.81 mm
  INDICE 6 Login
  © 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt