Division KELLER
Please choose your language:

Phiếu đo nhiệt độ của kim loại lỏng

Vui lòng điền vào biểu mẫu này để chúng tôi có thể chọn hệ thống đo lường tối ưu cho các yêu cầu cụ thể của bạn.

Quan trọng!! Ngoài ra, hãy gửi ảnh kỹ thuật số hoặc video về quá trình truyền trong hệ thống của bạn tới its@keller.de

Kundendaten

Công ty*

Phòng ban

Website

Hộp thư

Đường phố*

Mã bưu điện & Thành phố*

Quốc gia

Người liên lạc

Điện thoại

E-mail*

Anlage / Messstelle

Schmelzbetrieb

Transport des flüssigen Metalls

Dòng chảy

Durchmesser in mm

Gießzeit

Wenn diskontinuierlich, Zeitspanne (von / bis) in Sekunden angeben

Anzahl der Formen pro Pfanne (von / bis)

Kürzeste Zeit zwischen zwei Abgüssen in Sekunden

Zulässige Gießtemperatur (von / bis) in °C

Position des Gießstrahls

Wenn variabel, bitte Schwankungsbereich angeben

Material der Schmelze

Anderes Material der Schmelze

Anzahl der verschiedenen Schmelzen (pro Tag / pro Woche)

Umgebung

Abstand des Montageortes des Pyrometers zum Gießstrahl in mm

Umgebungstemperatur am Pyrometer in °C

Bildet sich Staub oder Rauch zwischen der Schmelze und dem Pyrometer?

Thêm chi tiết hoặc mô tả

Bấm chuột phải vào tệp PDF, lưu nó vào PC của bạn, sau đó mở nó bằng Acrobat Reader. Ở đó, bạn có thể điền vào bảng câu hỏi trên màn hình một cách thuận tiện, gửi trực tiếp và in ra để lưu hồ sơ.

Tùy chọn thiết bị ngắm

Tín hiệu đầu ra

Tôi đồng ý rằng thông tin chi tiết của tôi từ biểu mẫu liên hệ sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi._x000D_

Andere digitale Schnittstellen

xử lý tín hiệu

Các giá trị đo có nên được ghi lại không?

Benötigen Sie eine Anzeige im Kontrollraum?

Benötigen Sie eine Datenaufzeichnung?

Sollen die gemessenen Werte mit einem zentralen Datenerfassungssystem aufgezeichnet werden?

Bạn có cần đèn cảnh báo khi nhiệt độ rót vượt quá phạm vi cho phép không?

Weitere Details oder Beschreibung

Tôi đồng ý rằng thông tin chi tiết của tôi từ biểu mẫu liên hệ sẽ được thu thập và xử lý để trả lời câu hỏi của tôi. Dữ liệu sẽ bị xóa sau khi yêu cầu của bạn được xử lý. Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai qua emailits@keller.dewiderrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

INDICE 6 Login
© 2001-2023 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt