Division KELLER
Please choose your language:

Bảng câu hỏi về đo nhiệt độ bằng nhiệt kế bức xạ

Vui lòng điền vào biểu mẫu này để chúng tôi có thể chọn hệ thống đo lường tối ưu cho các yêu cầu cụ thể của bạn.

Kundendaten

Công ty*

Phòng ban

Website

Hộp thư

Đường phố*

Mã bưu điện & Thành phố*

Quốc gia*

Người liên lạc*

Điện thoại

E-mail*

Industrie

Nên sử dụng hỏa kế trong lĩnh vực công nghiệp nào?

Anwendung

Mô tả phép đo

vẽ

Điểm đo

Nên đo nhiệt độ ở vị trí nào trong hệ thống?

Đối tượng cần đo

Material

Điều kiện về bề mặt

Nhiệt độ của đối tượng đo (từ / đến tính bằng ° C)

Kích thước của đối tượng đo tính bằng mm

Khoảng cách từ Hỏa kê đến đối tượng đo tính bằng mm

Vật có chuyển động không?

Wenn ja, mit welcher Geschwindigkeit? (kmh)

Đối tượng đo có liên tục hiện diện không?

Nhiệt độ hiện tại được đo như thế nào?

Đo nhiệt độ khác

điều kiện môi trường

Có đối tượng đo ở trong lò không?

Wenn ja, wie hoch ist die Umgebungstemperatur in °C?

Vật thể có thể nhìn thấy qua cửa sổ không?

Nếu vậy, đường kính của cửa sổ xem tính bằng mm là bao nhiêu?

Đốt nóng

Đốt nóng khác

điều kiện môi trường

Thông tin thêm về chân không hoặc áp suất

Thêm chi tiết hoặc mô tả

Bấm chuột phải vào tệp PDF, lưu nó vào PC của bạn, sau đó mở nó bằng Acrobat Reader. Ở đó, bạn có thể điền vào bảng câu hỏi trên màn hình một cách thuận tiện, gửi trực tiếp và in ra để lưu hồ sơ.

Tùy chọn thiết bị ngắm

Tín hiệu đầu ra

Tôi đồng ý rằng thông tin chi tiết của tôi từ biểu mẫu liên hệ sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi._x000D_

Giao diện kỹ thuật số khác

xử lý tín hiệu

Các giá trị đo có nên được ghi lại không?

Có máy ghi dữ liệu trung tâm không?

biết thêm chi tiết

Tôi đồng ý rằng thông tin chi tiết của tôi từ biểu mẫu liên hệ sẽ được thu thập và xử lý để trả lời câu hỏi của tôi. Dữ liệu sẽ bị xóa sau khi yêu cầu của bạn được xử lý. Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai qua emailits@keller.dewiderrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

INDICE 6 Login
© 2001-2023 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt