Division KELLER
Please choose your language:

tính toán phạm vi quan sát

với sợi cáp quang
Nhiệt kế hồng ngoại
 • PA
 • PK
 • PKF
 • PKL
 • PKS
 • PM
 • PR
 • PT
 • PV
 • PX
 • PZ
PA
 • 10
 • 13
 • 15
 • 17
 • 18
 • 20
 • 21
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 35
 • 36
 • 40
 • 41
 • 43
 • 44
 • 45
 • 47
 • 50
 • 60
 • 64
 • 69
 • 80
 • 81
 • 83
10
 • AF 1 (0,3 m - ∞)
 • AF 2 (0,15 - 0,3 m)
AF 1 (0,3 m - ∞)
Supplementary lens
 • none
 • PZ 10/A (0,036 - 0,042 m)
none
Khoảng cách tiêu cự
mm
Length of the graph
mm
Measuring distance (mm)0244872961201441681922162402642886.00 mm
Measuring distanceSpot diameter
0.00 mm24.00 mm
12.00 mm23.28 mm
24.00 mm22.56 mm
36.00 mm21.84 mm
48.00 mm21.12 mm
60.00 mm20.40 mm
72.00 mm19.68 mm
84.00 mm18.96 mm
96.00 mm18.24 mm
108.00 mm17.52 mm
120.00 mm16.80 mm
132.00 mm16.08 mm
144.00 mm15.36 mm
156.00 mm14.64 mm
168.00 mm13.92 mm
180.00 mm13.20 mm
192.00 mm12.48 mm
204.00 mm11.76 mm
216.00 mm11.04 mm
228.00 mm10.32 mm
240.00 mm9.60 mm
252.00 mm8.88 mm
264.00 mm8.16 mm
276.00 mm7.44 mm
288.00 mm6.72 mm
300.00 mm6.00 mm
INDICE 6 Login
© 2001-2023 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt