Division KELLER
Vyberte svoj jazyk:

Kalkulačka emisivity

Pomoc
Správna emisivita, ktorá sa má nastaviť na pyrometri, sa vypočíta z nameranej hodnoty zobrazenej na pyrometri, skutočnej teploty objektu, predvolenej emisivity na pyrometri a teploty okolia (potrebné pre niektoré typy).
Nameraná hodnota vypočítaná pyrometrom sa zobrazuje na základe skutočnej teploty objektu, emisivity meraného objektu, emisivity nastavenej na pyrometri a teploty okolia (potrebné pre niektoré typy).
Pyrometer
Quotient
  • Pomerový
  • spektrálny 1
  • spektrálny 2
Predvolená emisivita
Je potrebné nastaviť pomer emisivity
Teplota okolia
Teplota objektu
Odčítanie pyrometra
Pyrometer
Quotient
  • Pomerový
  • spektrálny 1
  • spektrálny 2
Predvolená emisivita
Odčítanie pyrometra
Teplota okolia
Teplota objektu
Je potrebné nastaviť pomer emisivity
INDICE 6 Login
© 2001-2023 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt