Emissivitetsberäkning

Rätt emissivitet som ska ställas in på pyrometern beräknas utifrån det uppmätta värdet som visas på pyrometern, den verkliga temperaturen på mätobjektet, den inställda emissiviteten på pyrometern och omgivningstemperaturen (nödvändig för vissa typer).
Det uppmätta värdet som beräknats av pyrometern visas från den verkliga objekttemperaturen, mätobjektets emissivitet, emissiviteten inställd på pyrometern och omgivningstemperaturen (nödvändig för vissa typer).
pyrometer
PA 10
 • PA 10
 • PA 13
 • PA 15
 • PA 17
 • PA 18
 • PA 20
 • PA 21
 • PA 28
 • PA 29
 • PA 30
 • PA 31
 • PA 35
 • PA 36
 • PA 40
 • PA 41
 • PA 43
 • PA 44
 • PA 47
 • PA 50
 • PA 60
 • PA 64
 • PA 80
 • PA 81
 • PA 83
 • PK 11
 • PK 12
 • PK 14
 • PK 18
 • PK 21
 • PK 24
 • PK 25
 • PK 29
 • PK 31
 • PK 41
 • PK 42
 • PK 51
 • PK 52
 • PK 62
 • PK 68
 • PK 72
 • PK 73
 • PR 11
 • PR 18
 • PR 21
 • PV 11
 • PX 10
 • PX 13
 • PX 15
 • PX 17
 • PX 18
 • PX 20
 • PX 21
 • PX 28
 • PX 29
 • PX 30
 • PX 31
 • PX 35
 • PX 36
 • PX 40
 • PX 41
 • PX 43
 • PX 44
 • PX 47
 • PX 50
 • PX 60
 • PX 64
 • PX 80
 • PX 81
 • PX 83
 • PZ 10
 • PZ 15
 • PZ 20
 • PZ 21
 • PZ 27
 • PZ 30
 • PZ 35
 • PZ 40
 • PZ 41
 • PZ 50
 • PZ 60
 • PKF 26
 • PKF 36
 • PKF 66
 • PKF 67
 • PKL 11
 • PKL 28
 • PKL 29
 • PKL 38
 • PKL 63
 • PKL 68
 • PT 110
 • PT 113
 • PT 115
 • PT 117
 • PT 118
 • PT 120
 • PT 128
 • PT 129
 • PT 130
 • PT 135
 • PT 140
 • PT 143
 • PT 147
 • PT 180
 • PT 183
AF 1
 • AF 1
 • AF 2
Förinställd emissivitet
Emissiviitet som skall ställas in
omgivningstemperatur
objektets temperatur
pyrometerns mätvärde
pyrometer
PA 10
 • PA 10
 • PA 13
 • PA 15
 • PA 17
 • PA 18
 • PA 20
 • PA 21
 • PA 28
 • PA 29
 • PA 30
 • PA 31
 • PA 35
 • PA 36
 • PA 40
 • PA 41
 • PA 43
 • PA 44
 • PA 47
 • PA 50
 • PA 60
 • PA 64
 • PA 80
 • PA 81
 • PA 83
 • PK 11
 • PK 12
 • PK 14
 • PK 18
 • PK 21
 • PK 24
 • PK 25
 • PK 29
 • PK 31
 • PK 41
 • PK 42
 • PK 51
 • PK 52
 • PK 62
 • PK 68
 • PK 72
 • PK 73
 • PR 11
 • PR 18
 • PR 21
 • PV 11
 • PX 10
 • PX 13
 • PX 15
 • PX 17
 • PX 18
 • PX 20
 • PX 21
 • PX 28
 • PX 29
 • PX 30
 • PX 31
 • PX 35
 • PX 36
 • PX 40
 • PX 41
 • PX 43
 • PX 44
 • PX 47
 • PX 50
 • PX 60
 • PX 64
 • PX 80
 • PX 81
 • PX 83
 • PZ 10
 • PZ 15
 • PZ 20
 • PZ 21
 • PZ 27
 • PZ 30
 • PZ 35
 • PZ 40
 • PZ 41
 • PZ 50
 • PZ 60
 • PKF 26
 • PKF 36
 • PKF 66
 • PKF 67
 • PKL 11
 • PKL 28
 • PKL 29
 • PKL 38
 • PKL 63
 • PKL 68
 • PT 110
 • PT 113
 • PT 115
 • PT 117
 • PT 118
 • PT 120
 • PT 128
 • PT 129
 • PT 130
 • PT 135
 • PT 140
 • PT 143
 • PT 147
 • PT 180
 • PT 183
AF 1
 • AF 1
 • AF 2
Förinställd emissivitet
pyrometerns mätvärde
omgivningstemperatur
objektets temperatur
Emissiviitet som skall ställas in