Division KELLER
Vyberte prosím svůj jazyk:

Kalkulačka emisivity

Nápověda
Správná emisivita, kterou je třeba na pyrometru nastavit, se vypočítá z naměřené hodnoty zobrazené na pyrometru, skutečné teploty objektu, emisivity přednastavené na pyrometru a teploty okolí (u některých typů je to nutné).
Ze skutečné teploty objektu, emisivity měřeného objektu, emisivity nastavené na pyrometru a okolní teploty (nutné pro některé typy) se zobrazí naměřená hodnota vypočtená pyrometrem.
Pyrometr
Quotient
  • Kvantita
  • Spektrální 1
  • Spektrální 2
Přednastavená emisivita
Nastavení emisního poměru
Okolní teplota
Teplota objektu
Naměřená hodnota pyrometru
Pyrometr
Quotient
  • Kvantita
  • Spektrální 1
  • Spektrální 2
Přednastavená emisivita
Naměřená hodnota pyrometru
Okolní teplota
Teplota objektu
Nastavení emisního poměru
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt